Změny v řidičské „bibli“ – v Zákoně o provozu na pozemních komunikacích (361/2000 Sb.)

14. 11. 2023

Od roku 2024 vstupují v platnost některé významné úpravy „silničního zákona“.

Pojďme si shrnout ty nejzásadnější z nich:

  • řízení již od 17 let (pod dohledem mentora)
  • řidičský průkaz „na zkoušku“ pro začínající řidiče
  • úpravy v bodovém systému a navýšení pokut
  • změna rychlosti na některých úsecích dálnic na 150 km/h

Skvělou zprávou je i to, že už nebude nutné mít u sebe fyzicky všechny doklady k řízení vozidla tak,
jak v současnosti.
V autoškole TiGO pro vás samozřejmě neustále sledujeme všechny změny v pravidlech izákonech.
S námi tak máte vždy jistotu, že budete připraveni dle aktuálně platných předpisů.

Rádi a s nadšením využíváme všechny moderní trendy ve výuce, které pozitivně formují Vás – budoucí řidiče, a tím i silniční provoz jako celek a přispívají k jeho bezpečnosti a plynulosti. A to je jeden z našich cílů.
Autoškola TiGO: „Prostě jinak…“

Zpět