Závěrečná zkouška se zkušebním komisařem je posledním krokem k tomu, abyste mohli žádat o řidičské oprávnění. Osvědčuje, že máte schopnosti, znalosti a dovednosti, které jsou potřeba pro Vaše samostatné “vypuštění” do provozu, už bez dohledu instruktora.

Zkoušky se konají na Magistrátu města Brna, na ulici Kounicova 67. Skládají se ze tří částí, pod dohledem některého z přidělených komisařů:

 1. Test na počítači, 25 otázek, 30 minut.
 2. Předvýjezdová příprava vozidla, základní technické znalosti o vozidle, cca 10 minut.
 3. Jízda se zkušebním komisařem, cca 30 minut.

Předpokladem k postupu do druhé a třetí části zkoušky je úspěšné splnění testu. Je potřeba získat alespoň 43 bodů z 50 možných.

Pokud u některé části zkoušky neuspějete, máte možnost dvou opravných pokusů. Opakujete vždy jen tu část, u které neuspějete. Zkoušky je potřeba opakovat nejpozději do 6 měsíců od termínu první zkoušky.

TIPY JAK USPĚT U ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Komisaři sledují a hodnotí Váš výkon komplexně, ale obzvlášť dbají na některé povinnosti a znalosti. Záleží nám na tom, abyste uspěli u zkoušky pokud možno napoprvé. U zkoušky si proto dávejte pozor na:

 • Rozsvícení světel a zapnutí bezpečnostního pásu, seřízení sedačky, volantu a všech zrcátek.
  Bez těchto úkonů nevyjíždějte.
 • Respektování značky Stůj, dej přednost v jízdě!
  Vždy zastavte na STOPce a alespoň tři vteřiny se rozhlížejte. Musíte zastavit, i když na hlavní silnici nepřijíždí žádné vozidlo.
 • Změna směru.
  Při každé změně směru, předjíždění i objíždění, parkování i vyjíždění od okraje vozovky, používejte znamení o změně směru jízdy – blinkry.
 • Dávejte přednost zprava.
  Důkladně se rozhlédněte, a teprve když jste si jisti, že žádné vozidlo zprava nepřijíždí, pokračujte v jízdě.
 • Zóny s dopravním omezením.
  V Brně typicky zóna s omezením rychlosti na maximálně 30 km/h. Zóna končí až značkou Konce zóny s dopravním omezením, ne křižovatkou!
 • Rychlost jízdy.
  Nepřekračujte nejvyšší dovolenou rychlost, ani nejezděte zbytečně pomalu a opatrně. Oba extrémy mohou vést k hodnocení zkoušky stupněm “neprospěl”. Rychlost vždy přizpůsobte stavu a povrchu komunikace a dalším okolním faktorům (úzká ulice, zvýšený pohyb pasažérů MHD…).
 • Vyjíždění z jednosměrky.
  Při vyjíždění doleva se řaďte co nejvíce doleva, při vyjíždění doprava se řaďte co nejvíce doprava.
 • Parkování couváním.
  Vyberte si místo o délce nejméně 1,5 násobek Vašeho vozidla. Nezapomeňte použít blinkr. Nemusíte se na parkovací místo dostat napoprvé, můžete směr jízdy vozidla i několikrát korigovat. Při výjezdu z parkovacího místa opět nezapomeňte na blinkr.
 • Dojiždění na křižovatku, semafor.
  Pokud nemůžete v jízdě za křižovatkou pokračovat, přijíždějte do ní s postupným podřazováním až na druhý rychlostní stupeň. Teprve po zastavení vyšlápněte spojku a zařaďte neutrál. První rychlostní stupeň k dojezdu nepoužívejte.
 • Odbočování doleva.
  Při odbočování doleva dávejte přednost protijedoucím vozidlům, tramvajím, jejichž směr křižujete a chodcům!
 • Doplňková šipka.
  Pokud odbočujete doprava na signál rozsvícené zelené doplňkové šipky, MUSÍTE se pohledem doleva přesvědčit, že nemusíte dát přednost vozidlům, přijíždějícím ve volném směru (zleva).
 • Přednost v jízdě.
  Do křižovatek vjíždějte tak, abyste neohrozili ani neomezili vozidla na hlavní pozemní komunikaci.
 • Obytná zóna.
  V obytné zóně dodržujte maximální povolenou rychlost 20 km/h a neparkujte jinde, než na místech označených jako parkoviště. Při vyjíždění z obytné zóny dáváte přednost vozidlům z obou směrů!
 • Jízda po železničním přejezdu.
  Ve vzdálenosti 50 metrů respektujte maximální povolenou rychlost (50, resp. 30 km/h) a důkladně se rozhlížejte do obou směrů, abyste mohli přejezd bezpečně přejet.
 • Řazení rychlostních stupňů.
  Využívejte všechny rychlostní stupně tak, aby jízda byla plynulá, ekonomická a ekologická.
 • Přejíždění souvislých čar a šikmých rovnoběžných čar.
  Tyto čáry “nepřejíždějte”.
 • Přechod pro chodce.
  Vždy umožněte přejití chodce, který dal jasně najevo, že hodlá přecházet nebo už se nachází na přechodu pro chodce.
 • Jízda na červenou.
  Znamená okamžitý konec zkoušky a hodnocení stupněm “neprospěl”. Pokud si nejste jisti, že projedete na žlutou, raději kontrolovaně a bezpečně zastavte před příčnou čárou souvislou.
 • Předjíždění cyklistů.
  Udržujte bezpečný odstup 1,5 metru a nepředjíždějte na přechodu pro chodce či v jeho blízkosti.