JAK SE PŘIHLÁSIT KE KURZU SKUPINY B

Nejdříve si musíte zvolit, který náš tarif bude pro Vás ideální. Ať už z pohledu času, nutného pro získání řidičského oprávnění nebo i z pohledu maximálního komfortu. Následně si musíte rozhodnout, zda-li chcete absolvovat výcvik na manuální nebo automatické převodovce.

Pokud máte zcela jasno, máte u nás více možností, jak se u nás přihlásit:

My Vás následně budeme obratem kontaktovat se všemi dalšími podrobnostmi.

Tip: Důrazně doporučujeme zvolit převodovku manuální! Nebudete omezeni harmonizačním kódem v řidičském průkazu, se kterým nesmíte řídit vozidla s manuální převodovkou!

Pozn.: Kurzy začínají každé pondělí, ale lze jej po individuální domluvě zahájit téměř kdykoliv!

KAŽDÝ ŽADATEL O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ

Musí absolvovat návštěvu svého praktického lékaře se žádostí o “Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel”.

Ten Vám za poplatek (obvykle okolo 500 Kč) posoudí, zda jste osoba zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel. Případně zdravotně způsobilá s podmínkou – např. kvůli nutnosti mít celou dobu při řízení nasazeny brýle / kontaktní čočky.

Pozn.: Upozorňujeme, že posudek Vám může vystavit pouze Vás praktický lékař, ne žádný jiný specialista!

JAK SI OBJEDNAT KONDIČNÍ JÍZDY NEBO DODATEČNÉ KURZY

Možnosti jsou úplně stejné jako v případě objednávky základních kurzů pro skupinu B:

My Vás následně budeme obratem kontaktovat se všemi dalšími podrobnostmi.

CO JE TŘEBA K VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

Ať už jste ztratili řidičské oprávnění po dosažení 12 bodů (brzy Vám uplyne rok od ztráty řidičského oprávnění), ať už jste ve výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem, ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleným soudem, nebo i když jste pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů, musíte k znovuzískání absolvovat krátký kurz v autoškole, která Vás především následně přihlásí na Magistrát k přezkoušení.

Níže můžete vidět přehled co je třeba k znovuzískání ŘP dle typu jeho pozbytí:

12 bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy.

Zdravotní způsobilost neprokazujete.

Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynulo více než 12 měsíců.

Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.

Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.