Řidičák na zkoušku

29. 1. 2024

Další novinka v Zákoně o provozu na pozemních komunikacích se od 1.1.2024 týká všech, kdo si nově pořídí řidičský průkaz. Ti všichni ho totiž získávají „na zkoušku“. Pokud se začínající řidič dopustí ve zkušební době 2 let od získání řidičáku závažného protiprávního jednání, které je hodnoceno 6 body či vyústí v zákaz řízení, musí se kromě stávající sankce povinně zúčastnit vzdělávacích kurzů.

KDY SE MĚ TÝKÁ TZV. ŘIDIČÁK NA ZKOUŠKU?

Je to období dvou let od získání prvního řidičského průkazu. Jsou to tedy všichni prvořidiči, kteří mají řidičské oprávnění kratší dobu než dva roky, tedy i řidiči s řidičskými průkazy získanými v letech 2022 a 2023. Co je ale podstatné, že se to týká závažných přestupků spáchaných až od 1. 1. 2024, tedy nikoliv zpětně.

ZA CO MŮŽU PŘIJÍT O ŘIDIČÁK?

Za závažné dopravní přestupky spáchané ve dvouleté lhůtě nepřijdete rovnou o možnost řídit, musíte ale povinně na dopravně psychologický pohovor a na praktické školení začínajících řidičů v autoškole.

ZA JAKÉ PŘESTUPKY MUSÍM NA POHOVOR A ŠKOLENÍ?

Za závažné dopravní přestupky jako jsou:

  • trestné činy se zákazem řízení motorových vozidel – ohrožení pod vlivem návykové látky, těžké ublížení na zdraví,
  • přestupky se zákazem řízení motorových vozidel – překročení rychlosti o 40 km/h v obci, o 50 km/h mimo obec nebo odmítnutí se podrobení zkoušky na alkohol,
  • přestupky a trestné činy hodnocené 6 body – nebezpečné předjíždění, jízda na červený signál „Stůj!“…

Cílem není řidiče „vyřadit“ z provozu po dosažení 6 bodů, ale působit na jejich chování tak, aby si uvědomili rizika nebezpečného chování za volantem (alkohol, drogy, vysoká rychlost, rozptýlení telefonem apod.)

CO KDYŽ NAŘÍZENÉ ŠKOLENÍ NEABSOLVUJI?

Neabsolvuje-li řidič výchovně-vzdělávací proces, nemůže řídit. V zákoně je na to lhůta 3 měsíce od doby, kdy dotyčný spáchá přestupek a je vyzván příslušným úřadem, aby doložil absolvování pohovoru a školení. Pokud tak neučiní, musí odevzdat řidičský průkaz příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností a již nesmí řídit.

PROČ MUSÍM JAKO PRVOŘIDIČ TAKOVÉ POVINNOSTI?

Řidiči do dvou let praxe způsobí v ČR 11 % dopravních nehod, představují přitom jen 3 % řidičů. Riziko, že nehoda mladého řidiče 18-24 let skončí úmrtím je více než 2x větší než u ostatních věkových skupin.

Řidičský průkaz na zkoušku v různých obdobách funguje ve více než 15 státech EU, jde o osvědčený a efektivní nástroj ke snížení nehodovosti začínajících řidičů, protože mladí lidé na začátku řidičské praxe jsou nejrizikovější skupinou a zároveň se sami často stávají obětí závažných nehod.

JAK VYPADÁ POVINNÝ POHOVOR A ŠKOLENÍ?

Klíčovým prvkem je zpětná vazba na řízení v reálných situacích s instruktorem v autoškole a také interaktivní rozhovor s dopravním psychologem.

ŠKOLENÍ ZAČÍNAJÍCÍCH ŘIDIČŮ V AUTOŠKOLE

Čeká Vás celkem 5 vyučovacích hodin:

  • 1 hodina výuky teorie zásad bezpečné a defenzivní jízdy se zaměřením na eliminaci vzniku nebezpečných situací – dopravní nehody,
  • 3 hodiny řízení výcvikového vozidla v reálném provozu se zaměřením na problematiku vyhnutí se vzniku nebezpečných situací – dopravní nehody,
  • 1 hodina podrobného hodnocení výkonu řidiče – evaluace.

Provádí učitelé autoškoly s osvědčením jak pro výcvik, tak pro výuku. V autoškole TiGO Vám nabízíme kurz Školení začínajících řidičů.

DOPRAVNĚ-PSYCHOLOGICKÝ POHOVOR

U dopravního psychologa musíte absolvovat 4 hodiny teorie:

  • 2 hodiny rozboru příčin dopravních nehod a jejich předcházení.
  • 2 hodiny diskuse nad tématy reálných protiprávních činů účastníků.

Současná síť čítá cca 260 akreditovaných dopravních psychologů. V autoškole TiGO Vám rádi poskytneme doporučení, na jakého odborníka se obrátit.

Zpět