Režim L17 – řízení vozidel skupiny B pod dohledem mentora

29. 1. 2024

Novela Zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. platná od 1.1.2024 kromě jiného také zavedla novinku v podobě možnosti řízení vozidla po absolvování autoškoly (oprávnění skupiny B) a závěrečné zkoušky už od 17 let pod dohledem svého mentora, půjde o tzv. režim L17.

Žáci autoškoly absolvují 28 hodin jízd, což není pro začínajícího řidiče úplně dostatečné, aby se mohl připravit na všechna rizika v provozu. Praktickým řešení je zkombinování klasické autoškoly a systému L17 s mentorem. Mentor L17 je starší zkušený řidič, který splňuje zákonné požadavky a dohlíží z pozice spolujezdce na každou jízdu řidiče L17. Podobný režim funguje i v dalších evropských státech, jako je Rakousko, Slovensko, Německo, Velká Británie, Severní Irsko a Nizozemsko, a prokazatelně významně snižuje nehodovost mladých, začínajících řidičů.

Kdy můžu začít dělat řidičák?

Zahájit kurz v autoškole k řízení osobního auta lze už v 15,5 letech. Po absolvování kurzu a úspěšném složení závěrečné zkoušky je možné řídit už od 17 let, a to pod dohledem mentora do té doby, než mladý řidič dovrší 18 let. Doporučujeme zahájit kurz nejdříve půl roku před sedmnáctými narozeninami.

Kdo může být mentorem?

Mentor musí splňovat následující požadavky:

  • musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu alespoň 10 let (zkušený řidič),
  • nebyl mu v posledních 5 letech udělen zákaz řízení,
  • v bodovém hodnocení řidičů má 0 bodů (v době zahájení a po celou dobu činnosti mentora),
  • nesmí být pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
  • jeho schopnost k výkonu činnosti mentora nesmí být snížena v důsledku zdravotního stavu, nemoci…

Mentorem může být rodič nebo příbuzný mladého řidiče, nejde však o nutnou podmínku. Řidič L17 si vybere konkrétního mentora, ten s tím musí písemně souhlasit a oběma je tato skutečnost zapsána do karty řidiče. Zapsání mentora musí schválit zákonný zástupce nezletilého řidiče. Pokud jsou mentoři zapsáni společně se žádostí o vydání řidičského průkazu, tak je zápis zdarma. Při dodatečné žádosti je poplatek 100 Kč. Řidič v režimu L17 může mít až 4 mentory.

Řidič mladší 18 let nesmí řídit auto sám ani s nikým, kdo není zapsán jako jeho mentor. Řídit může jen na území České republiky.

Podrobné informace o režimu L17 naleznete ZDE.

V autoškole TiGO mladé řidiče v režimu L17 rádi uvítáme, stejně jako jejich mentory, pro které máme speciální kurz Školení mentorů pro řidiče L17.

Zpět