Jak si správně vybrat autoškolu?

29. 1. 2024

Výběr správné autoškoly je klíčovým krokem na cestě k získání řidičského oprávnění. Kvalitní autoškola, jako je ta naše, nabízí nejen zkušené a trpělivé instruktory, ale také moderní výukové metody a vozový park. To vše výrazně ovlivňuje úspěšnost a plynulost celého Vašeho vzdělávacího procesu.

Správná volba autoškoly může znamenat rychlejší osvojení dovedností, tím pádem menší stres a vyšší míru bezpečnosti na silnici. A v konečném důsledku i reálnou úsporu Vašeho času i financí.

CENA

1. SKRYTÉ POPLATKY
Spousta autoškol sice nabízí zdánlivě nízké ceny, ale přitom má dost skrytých poplatků! Například za učební materiály, za zkoušky, za rušení naplánovaných jízd atp. Není radno podlehnout prvnímu dojmu „výhodnosti“.

v TiGO: U nás takové praktiky nepoužíváme! Vše uvádíme zcela transparentně v našem ceníku, a také Vám sdělíme před zaplacením kurzovného.

Pozn.: U nás, v jako JEDINÉ autoškole v Brně, možnost si za Vaši aktivitu cenu v průběhu kurzu dále snižovat!

2. VYSOKÁ CENA NEODRÁŽÍ KVALITU
Pozor, naopak vyšší cena hned neznamená automaticky i lepší služby, kvalitnější výuku, modernější vozový park nebo zkušenější instruktory!

3. NÁVRATNOST INVESTICE
Investování do kvalitní autoškoly může znamenat menší nutnost dokupování jízd navíc a následně také potřebu opakování zkoušek. To Vám v součtu může ušetřit značnou sumu.

INSTRUKTOŘI

1. ZKUŠENOST A ODBORNOST
Každý instruktor by měl mít vždy aktuální znalosti o řízení a dopravních předpisech.

v TiGO: Garantujeme, že každý náš učitel, se průběžně dovzdělává, aby Vám poskytl pevný základ pro bezpečné a zodpovědné řízení.

2. TRPĚLIVOST A EMPATIE
Řízení je ze startu pro každého žáka stresující, a to zejména v počátečních fázích výuky. Téměř všichni se bojí, že na něj bude instruktor křičet, bude sprostý a podobně.

v TiGO: Takové jednání zcela odsuzujeme! U nás potkáte vždy pouze trpělivého a empatického instruktora, který Vám pomůže překonat Vaše prvotní obavy a nejistotu.

3. PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI
Nejen pouze technická znalost řízení je důležitá, ale také schopnost instruktora vysvětlit teoretickou část a kolikrát složité koncepty srozumitelným způsobem.

v TiGO: My si opět zakládáme i na této stránce, abychom Vám při výuce navodili pozitivní a podporující učební prostředí.

4. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Každý žák je jedinečný a může mít různé potřeby i tempo učení. Ve spoustě autoškol je zvykem, že nedělají rozdíly a chtějí každého hnát „honem“ do plného provozu. To je špatně a nedodržují tak ani zákonný průběh kurzu!

v TiGO: Naši instruktoři se pokaždé přizpůsobí individuálním potřebám Vás, jakožto jedinečného žáka. Díky tomu nebudete tolik ve strachu a získáváte rychleji co nejvíce důležitého sebevědomí. Postupujeme ve výcviku trpělivě, vždy podle Vašeho tempa.

KVALITA TECHNIKY A PROSTŘEDÍ

1. KVALITNÍ UČEBNA
Příjemné a klidné prostředí v autoškole výrazně přispěje k efektivnímu učení v teoretické části. Když se žák cítí pohodě, je více otevřený novým informacím, a rovněž je lépe přijímá. Často se můžete setkat se starou, neudržovanou a dokonce neuklizenou učebnou.

v TiGO: Jsme vybrali nejen vhodné prostory ale dali jsme si záležet na celkovém vybavení. I takové maličkosti, jako čistota, pohodlné židle, kvalitní zobrazovací zařízení atp., jsou pro nás velmi důležité.

2. PLNOHODNOTNÁ VÝUKA
Před samotným výcvikem ve vozidle, musí každý žák absolvovat prvně teoretickou část. Spousta žáků zjistí až posléze že v jejich případě se tak nedělo. Takový přístup je za nás naprosto nepřípustný a jedná se o totální selhání!

v TiGO: U nás Vás čeká vše, tak jak má být, a to včetně zdravotnické části! Využíváme vzájemnou interakce mezi žáky a instruktory abychom naplnili přísloví „škola hrou“.

3. MODERNÍ VOZOVÝ PARK
Opět je až šokující, že spousta autoškol, a to nejen těch levných, nemá moderní a ani technicky stoprocentní vozy!

v TiGO: Nabízíme žákům možnost učit se řídit pouze na kvalitních, stylových vozidlech, odrážejí aktuální standardy automobilismu a které jsou vždy ve stoprocentním stavu! To Vám poskytne znatelnou výhodu u výcviku a také nakonec u závěrečných zkoušek.

4. BEZPEČNOSTNÍ PRVNKY
Technicky vyspělé vozy, jako jsou naše Škoda Kamiq, jsou vybavené pokročilými bezpečnostními funkcemi (asistent jízdy v pruhu, nouzového brzdění atp.), které Vám poskytnou důležité zkušenosti s moderními technologiemi. V budoucnu mohou dokonce zachránit život Váš i všech okolo.

Jsme přesvědčeni, že maximálně vyhovíme vašim potřebám a očekáváním.

Zpět